Registre

Es registren entitats i persones que tinguen la responsabilitat de fer les avaluacions. Les persones sempre estaran vinculades a una entitat. La primera persona que registre una entitat (amb les dades fiscals de l’entitat correctes) serà l’administradora del compte de l’entitat i també podrà registrar altres persones que col·laboren amb la tasca d’avaluació o que vulguen fer-ne el seguiment.