Nova plataforma per les entitats de València

Novembre 2017

El 27 de novembre de 2017 es presentà la plataforma TransparEnt adaptada a les necessitats de les entitats valencianes. Els indicadors i criteris del procediment d’esta versió de la plataforma recullen les obligacions de la Llei de transparència de València.