D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vos informem que les vostres dades personals restaran incorporades a un fitxer informàtic del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, amb la finalitat de gestionar el servei d’informació i l’atenció a les persones que contacten amb este organisme, així com informar de l’actualitat i actuacions que, en base a les dades facilitades, es considere que poden ser del seu interés. No es cediran dades a tercers excepte quan ho requerisca la mateixa tramitació o la persona usuària ho autoritze expressament.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a “Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural: Facultat de Ciències de la Informació – Campus UAB – Edifici I, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona, Spain”, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”.