Balanç anual de la plataforma TransparEnt València

Les entitats no lucratives de València necessiten comptar amb models de bones pràctiques en comunicació i transparència. Aquesta és una de les principals conclusions del Quart informe TransparEnt-València en el qual es fa balanç un any després de la presentació de la plataforma TransparEnt adaptada a la legislació autonòmica de València.

El dia 27 de novembre de 2017 es va presentar en l’Hemicicle de l’Ajuntament de València la plataforma TransparEnt, conceptualitzada i desenvolupada perquè les entitats sense ànim de lucre de València compten amb un procediment d’autoavaluació i millora de la seua transparència.

El procediment està adaptat a la legislació de transparència de València i té en compte aspectes qualitatius que, si s’apliquen, milloren la comunicació de les entitats en el seu conjunt. D’altra banda, la implantació d’aquestes pràctiques de transparència optimitza també la gestió de les organitzacions, ja que impliquen canvis en les rutines i procediments de treball, així com en els fluxos d’informació.

A més, la plataforma ofereix exemples de bones pràctiques. Al llarg d’enguany de treball s’han publicat exemples de bones pràctiques de comunicació en els webs i, especialment, mitjançant la utilització d’audiovisuals.

També s’ha impartit formació sobre transparència i sobre la utilització de la plataforma i el procediment d’autoavaluació i millora que ofereix. La formació ha sigut impartida unes vegades pel mateix equip que ha desenvolupat la plataforma web i unes altres, per la Fundació Horta Sud. Enguany, l’Ajuntament de València ha publicat una  Guia de Transparència per a Entitats no Lucratives, amb explicacions, exemples i informació sobre recursos.

Finalment, acaba de publicar-se el Quart Informe TransparEnt-València en el qual es fa un balanç de la utilització de la plataforma. Actualment l’estan utilitzant 83 entitats que majoritàriament són associacions que tenen la seua seu a la ciutat de València. També són majoria les entitats del sector social que treballen en l’àmbit autonòmic, amb un nombre elevat de persones associades però, en general, amb poques persones voluntàries. Les entitats que utilitzen majoritàriament la plataforma són les que tenen més recursos i una projecció social més àmplia.

L’informe apunta la necessitat de continuar amb estratègies de difusió que permeten a les entitats detectar les seues manques i conéixer models de bones pràctiques en  comunicació transparent. També assenyala que aquell procés ha de realitzar-se amb  l’acompanyament d’assessorament expert perquè les entitats puguen adaptar aquells models a les seues necessitats.

Finalment, constata que encara que les entitats manifesten estar interessades a fer una bona comunicació i a ser transparents, tenen encara una important falta de coneixements i que no hi ha una cultura de transparència prou estesa.