83 entitats estan utilitzant la plataforma TransparEnt València

“Sessions de formació, 5/7/2018”

S’ha publicat el Tercer Informe TransparEnt València que incorpora les dades de l’últim trimestre (disponible en Informes i publicacions). El més rellevant és el notable increment d’entitats registrades, que ara ascendeixen a 83.

Això vol dir que, malgrat els mesos vacacionals, s’han registrat 57 entitats entre el 12 de juliol passat i el 15 d’octubre. Aquest creixement és conseqüència, en bona part, de les sessions de formació impartides entre el 28 de setembre i el 4 d’octubre, programades per la  Regidoria Delegada de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de València, sobre les quals ja publicarem una notícia anteriorment.

Encara que hi ha inscrites entitats que treballen en diferents sectors d’activitat, el grup majoritari el componen les dedicades al sector social, que són 52. Per darrere d’aquestes, destaca el sector de la cultura, amb 15 entitats registrades.

Ja que l’Ajuntament de València impulsa el projecte, la major part de les entitats que estan utilitzant la plataforma tenen la seua seu en la pròpia ciutat, però també hi ha registrades 5 situades en altres ciutats de la comunitat i una amb seu a Madrid.

45 d’aquestes entitats treballen en l’àmbit autonòmic, mentre que 17 es dirigeixen a l’entorn local o veïnal i també hi ha 11 d’àmbit estatal.

“Sessions de formació, 5/7/2018”

Són poques les que tenen un nombre important de voluntaris, fins i tot 30 manifesten no tindre cap i 23 tenen menys de 10. Per contra, 18 entitats tenen més de 500 voluntaris.

Pel que fa als recursos econòmics, 23 tenen un pressupost anual inferior a 5.000€ i, en l’extrem oposat, 24 entitats tenen pressupostos superiors a 100.000€.

Aquestes dades mostren l’interès de les entitats per millorar la seua comunicació i per ser transparents, però encara són poques les que publiquen totes les informacions, per la qual cosa l’informe conclou apuntant la necessitat d’impulsar l’aplicació del procediment. D’aquesta forma s’aconseguiria que el conjunt d’organitzacions disposaren de models d’aplicació i de referents de bones pràctiques que poder adaptar als seus casos.