Guia de transparència per a entitats no lucratives

L’Ajuntament de València ha publicat una Guia de Transparència per a Entitats no Lucratives, adaptada a les exigències de la legislació valenciana. El document pot descarregar-se gratuïtament en versió digital, tant en valencià com en castellà, en la pàgina de publicacions del Portal de Transparència i Dades Obertes de l’Ajuntament de València. També s’ha fet una edició impresa en Valencià.

La guia ha sigut elaborada amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud i del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Conté explicacions molt clares, així com exemples i recursos perquè totes les entitats puguen utilitzar-la.

Els primers capítols aborden qüestions generals sobre el compromís que totes les entitats sense ànim de lucre han de tindre amb el valor de la transparència. A més, algunes de estes entitats estan legalment obligades a publicar informacions sobre aspectes com la seua missió, els òrgans de govern, la gestió i finançament, etc. En la guia s’explica en quins casos existeixen aquestes obligacions i s’exposen exemples pràctics per a aclarir qualsevol dubte sobre aquesta important qüestió.

D’altra banda, el document assenyala que la qualitat de la informació és una qualitat imprescindible de la comunicació transparent. Així, la publicació de les informacions ha de ser accessible i comprensible, de manera que qualsevol persona puga accedir a ella en qualsevol moment i entendre-la amb facilitat.

La guia també recorda que l’Ajuntament de València ha posat a la disposició de les entitats altres recursos com la plataforma web TransparEnt, que ofereix un procediment per a fer un diagnòstic de la comunicació que està fent l’entitat, millorar la seua transparència i veure exemples de bones pràctiques, així com obtindre certificacions que acrediten el nivell de transparència aconseguit. Finalment, hi ha apartats i enllaços a webs útils, legislació relacionada i bibliografia que complemente l’exposat en la guia.