CELEBRADES DUES SESSIONS DE FORMACIÓ EN TRANSPARÈNCIA PER A ENTITATS DE VALÈNCIA

Sessions de formació, 5/7/2018

Prop de 40 entitats de València van rebre formació sobre transparència i l’ús de la plataforma TransparEnt. Es van celebrar dues sessions en un mateix dia, organitzades per la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana. A les entitats presents se’ls va entregar la Guia de Transparència per a Entitats no Lucratives, editada per l’Ajuntament de València.

Les sessions de formació es van celebrar el passat 5 de juliol a l’Aula Informàtica SERTIC de l’Edifici Tabaquera de l’Ajuntament de València. Van ser presentades per la Regidora de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, Neus Fàbregas, i pel Cap del Servei de Transparència i Govern Obert, José Ignacio Pastor. Tots dos van expressar el compromís de l’Ajuntament de València amb la transparència i la voluntat de col·laborar amb les entitats de la ciutat per a facilitar-los eines i recursos amb que complir amb les seues obligacions com a organitzacions receptores de recursos públics.

En sintonia amb aquest plantejament, s’ha posat a la disposició de les entitats la plataforma TransparEnt, amb la qual poden fer un diagnòstic de la transparència i la qualitat de la informació que ofereixen en les seues pàgines web i seguir un procediment per a millorar-la, que està adaptat a la Llei de Transparència de la Comunitat Valenciana. La web també mostra exemples de bones pràctiques perquè les entitats puguen utilitzar-los com a referents que han de modificar per a poder aplicar-los a cada cas.

En les sessions de formació es van tractar qüestions generals sobre la transparència i les característiques que ha de tindre la informació perquè siga comprensible i fàcilment accessible, de manera que qualsevol persona puga utilitzar-la. A continuació es va explicar el funcionament de la plataforma TransparEnt i el procediment de registre, es va obrir un debat sobre els indicadors i criteris de la metodologia i, finalment, es van mostrar alguns exemples de bones pràctiques recollits en la mateixa web.

Sessions de formació, 5/7/2018

També es va entregar als assistents la Guia de Transparència per a Entitats no Lucratives, editada per l’Ajuntament de València, amb la col·laboració de la Fundació Horta Sud i del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. És un document breu i amb explicacions molt clares perquè totes les entitats puguen utilitzar-ho. A més de les explicacions, es mostren exemples i recursos amb els quals complementar les explicacions. També pot descarregar-se gratuïtament en versió digital, tant en valencià com en castellà, en la pàgina de publicacions del Portal de Transparència i Dades Obertes de l’Ajuntament de València.