Models de bones pràctiques en transparència

Presentació de la plataforma TransparEnt. Hemicicle de l’Ajuntament de València, 27/11/2017. Fotografia:
@AjuntamentVLC

Perquè la informació siga transparent, és fonamental oferir-la de forma comprensible i fàcilment accessible. Per això, ha d’estar a la web correctament estructurada i presentada, començant per una pàgina d’inici que explique clarament la naturalesa de l’entitat. A continuació, oferim alguns models positius, que cadascun pot adaptar a les seues necessitats i possibilitats.

A la pàgina d’inici de la Fundació Prodis es pot veure un carrusel de fotografies amb imatges i missatges que apropen al visitant la funció social que desenvolupa l’organització. A continuació, hi ha una breu definició de l’entitat i uns enllaços que porten als espais on es troba la informació sobre els seus objectius i projectes.

La web de la Fundació Concepció Juvanteny té un encapçalament amb el nom complet de l’entitat i un lema que definix molt clarament la seua missió. Com a la pàgina de Prodis, trobem a continuació un text introductori amb els objectius i, a més, un agraïment al suport dels col·laboradors. Assenyalem també d’esta web l’apartat Dades Oficials, un bon exemple de presentació ordenada i clara de dades sovint feixugues.

Per les entitats que formen un grup, informació difícil de presentar de forma comprensible sense perdre el rigor, un bon model és la web d’Ampans. També us convidem a veure, a la mateixa web, l’apartat Normativa d’Aplicació, amb el recull legislatiu ordenat en apartats temàtics.

Pel que fa a l’organització dels apartats amb informació sobre l’entitat, la web de Talma ha aconseguit un disseny atractiu i de fàcil navegació. Recomanem visitar l’apartat “L’associació” i, a continuació, “Coneix-nos”, que amb un redactat breu d’informacions sobre l’entitat, el seu marc legal, la visió, la missió i els valors i altres, complix perfectament amb la seua finalitat.

Pel que fa als òrgans de govern, l’apartat “Funcionament” de la Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, presenta de forma sintètica tant la seua regulació com la composició de la Junta, amb la imatge de cada membre, nom, càrrec que ocupa, data d’inici, correu i currículum, encara que este en arxiu adjunt.

Una qüestió important és trobar un estil que represente l’entitat. Este problema i les diferents solucions possibles, són perfectament identificables si es comparen els espais dedicats als perfils dels membres dels òrgans de govern a dues webs d’organitzacions amb característiques diferents. Per exemple, a la pàgina de l’Associació AFAPAC, els membres de la junta s’adrecen als lectors de forma molt directa i en primera persona. En canvi, l’Associació Esclat mostra preferentment la trajectòria professional dels membres de la junta.