Nova plataforma web TransparEnt a València

La plataforma web TransparEnt es presenta a València en una nova versió adaptada a la Llei de transparència de València. L’Ajuntament de València dóna suport al desenvolupament i manteniment de la plataforma perquè les entitats milloren la seua comunicació i transparència.

El proper dia 27 de novembre es presenta a l’ajuntament de València la nova plataforma web. Prenent com a model la plataforma operativa a Catalunya des de l’abril de 2017, s’ha fet una adequació a la Llei de transparència de València perquè les entitats compten amb un procediment que els permeta conéixer les seues obligacions i saber com complir-les. A més, s’han fet modificacions per a millorar el disseny i perquè tot l’entorn web siga específic per a les entitats valencianes.

El procediment del projecte TransparEnt, desenvolupat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona, es basa en una relació d’indicadors i de criteris que permeten que les entitats facen una autoavaluació de la seua transparència i que disposen d’un procediment de millora. A més, les entitats registrades a la plataforma poden descarregar-se certificats d’autoacreditació del nivell assolit i conéixer models de bones pràctiques que poden aplicar al seu cas.

Les entitats de València es podran registrar a la plataforma gratuïtament des del dia de la presentació. El procediment de registre és molt senzill i permet seleccionar entre quatre tipologies d’entitats: associacions i clubs esportius, fundacions, federacions o entitats de nivell superior i altres tipologies d’entitats. Els indicadors i criteris del procediment són diferents per a cada una d’estes tipologies, de forma que les entitats compten amb una metodologia adaptada al seu cas.